How 2 B Organized

Birgitte Brink
+31 6 27 650 570
info@how2borganized.nl

Rhijngeesterstraatweg 40d
2341 BV Oegstgeest

KvK: 27326384

Coaching-on-the-job
Tips
In vier dagdelen naar een effectieve werkstijl
Voor mensen die op zoek zijn naar een betere work-life balance, die deadlines willen halen, die 'on top of things' willen zijn heeft How 2 B Organized een traject van vier dagdelen ontwikkeld. Met als meetbaar resultaat: één uur tijdwinst per dag en belangrijker nog: u staat weer aan het roer. Door personal coaching en training-on-the job doorlopen we de volgende stappen:

1 Nulmeting
In dit dagdeel inventariseren we taakgebieden en doelen. We maken de werkelijk benodigde tijd inzichtelijk (met behulp van een Excel sjabloon) en benoemen aandachtsgebieden voor efficiënter werken. Ook de inrichting van de werkplek en benodigde kantoormaterialen komen aan bod. Samen maken we een plan van aanpak voor het vervolg.
2 Verwerken informatiestroom
Na een korte introductie wordt een eenvoudige en efficiënte manier van verwerken van inkomende post, aantekeningen, taakverzoeken etc. ingevoerd. Aan het eind van dit dagdeel werkt u volgens een doelmatig en sluitend systeem, dat rust geeft in uw hoofd en ruimte in uw agenda.
3 Agendaplanning
Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur gaan we aan de gang met uw digitale of papieren agenda. Alle tijdgebonden taken worden hierin opgenomen, liefst samen met uw persoonlijke agenda: de ene agenda kan van grote invloed zijn op de andere. Verder komt de to-do lijst aan bod, net als het belang van een 'keek-op-de-week'.
4 Mailverwerking
Nooit meer naar de mail kijken, maar het meteen doen; met als gevolg een lege inbox. Een overzichtelijke mappenstructuur, een goed gebruik van de mogelijkheden van bijv. Outlook en een consequente aanpak maken dat mogelijk: u bent uw inbox aan het eind van dit dagdeel echt de baas.

Bovenstaand traject wordt in een periode van vier weken op de werkplek doorlopen, zodat er ruimte is om de nieuwe werkstijl toe te passen en te evalueren.